آگاهی از محصولات بازیافتی، میل برای ایفا بازیافت را افزایش می دهد

پژوهشگران دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و کالج بوستون به لطافت مقاله ای در مجله ی Journal of Marketing منتشر کرده اند که علامت می دهد اگر انسان را نسبت بوسیله محصولاتی که قرار است از مواد بازیافتی تهیه شود، آگاه کنیم، تمایل آن ها بوسیله تفکیک زباله ها و بازیافت بیشتر خواهد شد.

درحالی که قضیه ی ایستادگی درحال تغییر شدن به پاره لاینفک بخش خصوصی است، عادت های آدم در زمینه ی بازیافت ضایعات دچار تحول نشده است. آمارها علامت می دهند که درون سال ۲۰۱۵ تنها ۲۵/۸ درصد از ضایعات ملک آمریکا و ۱۳ درصد از تلفات جامد شهری در سطح کل جهان، بازیافت شدند.

پژوهشگران تو راستای بررسی نحوه ی واکنش تبلیغات مرتبط با بازیافت تلفات روی اقدام مردم، ۶ مطالعه انجام دادند. در ابتدایی مطالعه، از شرکت کنندگان خواسته شد تا مقداری کاغذ باطله را دور بریزند.مقاله های مرتبط:دستیابی به پیشرفتی خیره کننده داخل تولید پلاستیک های بازیافت پذیرچرا زباله های پلاستیکی بازیافت پذیر نیستند؟نروژ ۹۷ درصد از تمامی بطری های پلاستیکی استفاده شده را بازیافت می کند

شرکت کنندگانی که یک پیام تبلیغاتی را می دیدند که در آن گفته می شد این کاغذهای باطله بوسیله چه محصولاتی تبدیل خواهد شد، درمقایسه با افرادی که تنها یک پیام عمومی بازیافت را مشاهده می کردند، بازیافت بیشتری عمل می دادند. مطالعه ی دوم مدال می داد باهم اتحاد کردن کنندگانی که با محصولات تولیدشده از پلاستیک های بازیافتی آشنا می شدند، نسبت به کسانی که تنها از بازیافت شدن این مواد آگاه می شدند، تمایل بیشتری بوسیله انجام بازیافت داشتند.

در تجسس ی سوم، سه پیام تک مقایسه قرار گرفتند تا علامت داده شود اشاره به تبدیل مواد بازیافتی موجب افزایش بازیافت می شود. پژوهشگران دریافتند که پیام تبدیل مواد بازیافتی به محصولات دیگر سبب می شود مردم درمورد این موضوع تفکر کنند و بازیافت بیشتری عمل دهند.

پژوهشگران داخل بررسی های خود سه گانه مطالعه ی میدانی نیز انجام دادند. درون بدوی مطالعه، دو تبلیغ گوگل درمورد بازیافت پارچه های جین مورد مقایسه قرار گرفت که در یکی از آن ها به محصولات مولود از بازیافت رمز می شد ولی در دیگری روی محصول مولود تاکیدی نمی شد. مدل توجه کاربران به اعلان اول بیشتر بود.

در وارسی ی بعدی که قبل از برگزاری یک مسابقه ی اسب سواری تو دانشگاه انجام شد، به طرفداران تبلیغی درمورد بازیافت مدال داده شد. گروه مطلع از محصولات حاصل از بازیافت ضایعات آگاه شدند؛ درحالی که قسمت قسمت کردن دوم تنها یک پیام تبلیغاتی کلی اخذ کردند. معیار بازیافت تلفات گروه مقدمه ۵۸/۱ درصد بود، درحالی که قسمت قسمت کردن دوم تنها داخل ۱۶ درصد موارد، ضایعات خود را داخل ایستگاه مربوط به زباله های بازیافتی قرار دادند.

انتها یک بررسی در نگرش جمع آوری زباله های سالن دانشگاه اجرا شد. در سالنی که به محصولات خراج از مواد بازیافتی اشاره شده بود، ۵۱/۵ درصد از موادی که ملتفت بخش زباله های دفنی شده بودند، بازیافت پذیر بودند؛ درحالی که این نرخ در سالن کنترل ۶۲/۹ درصد بود. این تفاوت مدال می دهد پیام بازیافت موجب شده است دانشجویان بوسیله جای اینکه ضایعات بازیافت پذیر را در بخش زباله های دفنی بیندازند، مقدار بیشتری از آن ها را وارد جایگاه تلفات بازیافت پذیر کنند. وینتریش، نویسنده ی مقاله می گوید:این نتایج تلویحات مهمی بخاطر شرکت ها و اداره های بازیافت دارد. این مطالعات شواهد قانع کننده ای فراهم می بطی ء که مدال می دهد وقتی مصرف کنندگان از موضوع تحول مواد بازیافتی آگاه می شوند، بازیافت بیشتری ارتکاب می دهند. برجسته سازی تبدیل مواد بازیافتی به محصولات متاخر باید اولویت این اسلوب مراکز باشد. افزایش بازیافت نه عزب مزایای اجتماعی و زیست محیطی دارد بلکه مواد بدوی ی تک نیاز برای تولید پایدار کالاها را در یک صرفه جویی چرخشی تأمین می نرم.بیشتر بخوانید:دستیابی بوسیله پیشرفتی خیره کننده در تولید پلاستیک های بازیافت پذیر۱۴ راهکار برای استفاده بهینه از کامپیوترهای قدیمیچگونه هند به رهبر تلفات کاغذ داخل دنیا دگرگونی شدنروژ ۹۷ درصد از تمامی بطری​ های پلاستیکی مصرف شده را بازیافت می کندروشی تازه بخاطر تولید بنزین از زباله های پلاستیکی