کاه های هرز؛ گونه حل مبارزه با تغییرات اقلیمی

بسیاری از افراد علوفه های هرز را دشوار ساز می دانند؛ اما براساس تجربیات یکی از کشاورزان، علف های هرز می توانند بوسیله احیای زمین های خشک و آسیب دیده کمک و حتی کربن موجود در جوّ را هم جذب کنند. پیتر آندروس، کشاورز، متجاوز از ۶۰ سال پیش در دوران کودکی، شاهد بدوی تندباد شنی عمرش بود. او درباره ی این تندباد می گوید:صدایش وحشتناک بود. ما داخل خانه مخفی شده بودیم. کل آسمان تاریک شده بود و روز سپس شاهد آثار وحشتناک آن بودیم.

دمل بسیاری از درختان مزرعه ی آن ها را از جا کنده حیات. بعضی از اسب ها و گاوها دچار خفگی شده بودند یا نمی توانستند در غبار به درستی دم بکشند. این امتحان باعث شد پیتر به پشت راه حلی برای احیای زمین های استرالیا برود. طوفان های گردوغبار معمولا درون مناطق خشک و گرم رخ می دهند که پوشش گیاهی قدری بخاطر مهار خاک دارند.

دیدگاه پیتر بوسیله زراعت پس از تجربه ی تندباد گردوغبار درون طفولیت دگرگونی کرد.

اندروس می گوید:این موافقت باعث شد بوسیله فکر متد حلی بخاطر حفظ اعتدال زمین باشم. در کشش چند دهه، روش حل هایی برای افزودن نتیجه خیزی زمین یاد گرفتم و واقف شدم هر زمینی سیستم طبیعی منحصربه فردی دارد. مصرف از روش کشاورزی اروپایی در استرالیا فقره اشتباهی بود و زمین هایمان را خراب کرد و حالا باید به دنبال راهی برای بازسازی و احیای آن ها باشیم.مقاله های مرتبط:تغییرات اقلیمی نوک تیز پر حرارت از پیش دماغ ها فاجعه بار می شودکاهش تغییرات اقلیمی با مدیریت نیتروژن داخل زراعت

آندروس در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، به کشت امین علاقه مند شد. زراعت درست به نوعی کشاورزی گفته می شود که بوسیله درک اکوسیستم و روابط بین جانداران حی و محیط وابسته است. او برای پیدایش آب راه و گیاهانسازگار با زمین خویشتن کوشید و از کودهای شیمیایی و علوفه کش ها اجتناب کرد. مرام او، افزایش ایستادگی و سازگاری زمین با آب وهوای منطقه بود.

مشکلات اساسی وی، بی آب سالی و نمو علف های هرز به جای گیاهان بومی بود. براساس این مشاهدات، او خراج گرفت دو عامل حقیقی در حفظ زمین نقش دارند: گیاهان و آب.

آندروس عمر خویشتن را صرف کردن یادگیری برای حفظ زمین کرد.

هر خاکی کانتورهای خویشتن را دارد. در زمین شناسی، شیار کانتور برای تابع دومتغیری موافق با منحنی است که نقاط با مقدار مقابل را به یکدیگر وصل می کند. داخل اینجا منظور از کانتور، نقطه ی سرچشمه ی آب و نقطه ی قضیه آب است. ادا احیای زمین باید از بالاترین عمه آغاز شود. سپس، مسئله آب کُند می شود و برای فیلترکردن آب و کاهش سرعت آن از گیاهان و علوفه ی هرز استعمال می شود. این روش کشاورزی بعدها کشاورزی سلسله مراتبی طبیعی (NSF) نامیده شد.استفاده از علف هرز برای کاهش سرعت آب

سال گذشته، استرالیا خشک ترین و گرم ترین شرایط آب و آسمانی را به خویشتن دید که با موج های گرمایی قاره ای و روزهای بسیار داغ، سیستم جرقه شاخ و برگ ها (Bushfire) و باران سنگین باران و سیل تو کوینزلند شمالی همراه بود. سیستم جرقه شاخ وبرگ ها نوعی آتش سوزی غریزی است که در ماه های گرم و بی آب استرالیا عارض می دهد.

براساس گزارش ها، تغییرات اقلیمی و ازبین رفتن زمین ها، به اضافه حرارت و حوادث اقلیمی شدید منجر شد که دراثر آن، استرالیا در چهار سال گذشته مشتعل ترین تابستان های خود را تجربه کرد. درنتیجه اکنون، بسیاری از آدم نمی توانند ثمر خود را پرورش دهند یا غذا برای گاو و گوسفندان خود تهیه کنند؛ به همین دلیل، مزارع خود را زین می کنند.

تکثیر دما و گرمای بی کمیت باعث شده بسیاری از مردم مزارع خود را صرفنظر کنند.

هم گذاری حفظ کردن منابع طبیعی استرالیا (NCC) درباره ی بیشه زدایی های استرالیا، به ویژه در نیوساوت ولز، هشدار داده و به گفته ی کیت اسمولسکی، مدیر اجرایی NCC، مقیاس جنگل زدایی در ۲۰ سال گذشته بی سابقه بوده است. براساس گزارش NCC، قطع درختان به معنی کاهش بارندگی و گرم شدن آب وهوا و جلوگیری از پس انداز سازی کربن است.

راه کشاورزی سلسله مراتبی غریزی (NSF) از چهار اصل اصلی تشکیل شده است: ۱. احیای باروری برای بهبود خاک؛ ۲. افزایش آب زیرزمینی؛ ۳. احیای پوشش گیاهی، به اختصاص با علف های هرز (درصورت لزوم)؛ ۴. دریافتن نیازهای منحصربه فرد زمین. البته، ایده های آندروس داخل سطح جهانی پذیرفته نشده اند. او دانشمند نیست و تا سال ۲۰۱۳، روش زراعت اش ازنظر علمی ثابت نشده بود.

احیای پوشش گیاهی با علف های هرز (درصورت ضرورت) قدری اساسی از راه زراعت سلسله مراتبی طبیعی محسوب می شود.

به اعتقاد تعدادی منتقدان، مدیریت بهتر زمین و اجتناب از روش های زراعت مخرب، ازجمله اندازه درختان، احتیاج بوسیله روش زراعت سلسله مراتبی طبیعی را بوسیله اولویت تغییر می کند. بعضی هم با پیشنهاد او برای کاربرد از علف های هرز مخالف اند؛ چراکه معتقدند پروژه های حفاظتی معمولا برای بهبود گیاهان تبعه استرالیا به امر می روند و علیق های هرز گیاهان بومی را از منابع کمیاب آبی محروم می کنند.کاه های هرز بسیاری از زمین های خشک استرالیا را احیا کرده اند

با تمام این ها، مزرعه ی آزمایشی NSF واقع تو شرق کانبرا، اثر مثبت علیق های هرز را ثابت کرده است. این کشتزار ی آزمایشی تو منطقه ی مولون کریک (Mullon Creek) فراغت دارد که شبکه ای از زمین های ارگانیک است. شبکه ی طرز حل های ترقی ی پایدار سازمان ملل در سال ۲۰۱۶، مزارع طبیعی این منطقه را در فهرست جزئی زمین های کشت مستقر جهان قرار انصاف و استاندارد کشاورزی سلسله مراتبی طبیعی (NSF) را به عنوان مدلی جهانی توصیه کرد.

مولون کریک  قبل و پس ازآن از مطابقت روش NSF

گری نیرن، رئیس مؤسسه ی مولون درون منطقه ی مولون کریک است. این مؤسسه کارمند آموزشی و پژوهشی برای کشت پایدار و احیاکننده است که پروژه ی آندروس را توسعه می دهد. به باور ی نیرن، بریدن بته های توت سیاه و قراردادن آن ها روی تصحیلات اشتراکی ها و فیلتر آب، به احیای برکه و اکوسیستم آن منجر شده است.

مؤسسه ی مولون سیاق های زراعت NSF را به کشاورزان و دانشمندان و دانشجویان آموزش می دهد. این مؤسسه با کمال مطلوب نظارت به خشکی امدن آبیاری با وسیله های فشارسنج (تجهیزات حد گیری آب) با دانشگاه های استرالیای کانبرا و دانشگاه ملی استرالیا همکاری می بطی ء. نیرن می گوید:دانشمندان ثابت کرده اند کشاورزی سلسله مراتبی طبیعی به افزودن سیلان آب و سطح ایستایی آن منجر می شود.

به عقیده ی کارشناسان مؤسسه ی مولون، روش NSF می تواند سطح ایستایی آب را اضافه دهد.

تیم پژوهشی مبتلا حکم روی جویبار دیگری است که ۲۰ هزار هکتار از زمین های کشت را پوشش می دهد. براساس روش NSF، آن ها سدهای سوراخ داری را روی این نهرها می سازند. سدها از حجر مخلوق می شوند و بخاطر کُندکردن روانی نهر، سوراخ سدها با خس و خاشاک توت پر می شوند.

با حیات باران اندک، پناد های آب ساری شده اند و زمین ها و قبر خشک آن منطقه سرسبز شده اند. استفاده از آب بندهای گیاهی باعث می شود قبر رطوبت بیشتری به خود جذب و پوشش گیاهی پهلو نهرها افزایش پیدا کند.

مزرعه ی طبیعی مولون کریک داخل سال ۲۰۰۵ قبل از افزایش پوشش گیاهی منطقه

نیرن داخل ادامه می گوید:کل فرایند را می توان به این صورت تعبیر کردن کرد: ساخت سحاب های مبصر با کاه های هرز. از این گونه آموختیم تا وقتی علوفه های هرز به سودمان هستند، نباید آن ها را حذف کنیم. شاید خیال کنید وجود مقادیر زیاد علف به معنی حاصل خیزنبودن زمین است؛ ولی چنانچه علف های هرز را حذف کنید، باید خار دیگری را جایگزین آن ها کنید.

داخل وضع NSF، می نبوغ از علف های هرز برای ساخت آب بندهای طبیعی روزی برد. به گفته ی نیرن، گیاهان بومی استرالیا اندوه به تدریج درکنار این علوفه ها رشد خواهند کرد.جذب کربن

علوفه های هرز می توانند به عنوان منبعی برای جذب کربن بی قراری ادا کنند. آن ها کربن جوّ را جذب و آن را به شکل دیگری ذخیره و بوسیله کنترل تغییرات اقلیمی کمک می کنند.

علف های هرز با جذب کربن موجود در جوّ به کنترل تغییرات اقلیمی معاون می کنند.

به گفته ی کریستا آندرسون، پژوهشگر اقلیمی قوطی جهانی خلقت در ایالات متحده، جنگل و اقیانوس و گور می توانند کربن دی زنگ موجود داخل جوّ را جذب و ذخیره کنند. به عقیده ی آندرسون، میزان کربن دی اکسیدی که هر اکوسیستم می تواند جذب کند، بوسیله موقعیت و نحوه ی مدیریت آن موقوف است. او درون ادامه می گوید:با اینکه جنگل ها مبصر ترین ظرفیت پس انداز سازی کربن را دارند و می توانند به نشر کربن و دیگر گازهای گلخانه ی کمک کنند، با متد های مخصوص کشت اندوه می توان ذخیره سازی کربنی را افزایش رحم. ما باید کربن جوّ را ازطریق گشایش مدیریت جنگل داری، محافظت و احیای تالاب ها، پوده ها (Peatland)، خزه های دریایی و بهبود کشاورزی جذب کنیم. پوده ها به توده ی گیاهان مُرده گفته می شود که در یک خال جمع می شوند.

زمان حال این سؤال مطرح می شود که آیا پروژه های کوچکی مثل پروژه ی مولون کریک می توانند به جذب کربن و احیای زیستگاه ها کمک کنند؟ البته این وضعیت زمانی به نتیجه می رسد که تعداد کشاورزان و کاربرد این سیاق افزایش پیدا نرم. نیرن اضافه می یواش:وقتی آب زمین را حفظ کردن کنید می توانید کربن را هم به آن برگردانید و بدین نظام بوسیله یکروز وری و پایداری زمین کمک کنید.

امروزه، بخش اضافی از نیو ساوت ولز و کوینزلند بوسیله زمین های بی آب و بایر تغییر شده است.

ازآنجاکه بخش اضافی از بیشه ها بخاطر مقاصد کشاورزی انبوه از بین رفته اند، جذب کربن غصه کاهش محسوس کرده است. بخش های زیادی از نیوساوت ولز و کوینزلند بوسیله دلیل زراعت انبوه، به زمین های بی آب و بایر تحول شده اند؛ ولی معیار خاک و گیاهان دوبرابر کربن موجود درون جوّ هستند. بنابراین باید حجم گیاهان را برای جذب کربن خراج از سوخت های فسیلی افزودن عدالت.

سؤال اینجا است باتوجه به نسبت های فزاینده ی جنگل زدایی و فرسایش خاک، آیا پروژه های کوچکی متشابه مولون کریک بخاطر احیای زمین های کشاورزی کافی هستند؟ نیرن بوسیله این روند خوش بین است. او می گوید:این امر اراده می خواهد. ما افتخار می کنیم جوانان به روش NSF امیدوار شوند و امیدواریم با مدیریت آب و پوشش گیاهی، بتوانیم این زمین ها را احیا کنیم.

درحالی که رهبران دنیا بر سر روش ها و زمان کاهش نشرهای کربنی مناقشه می کنند، کشتزار ی استوار مولون کریک استرالیا تأثیر علف های هرز بخاطر جذب کربن و احیای رودخانه ها را ثابت کرده است. این طرز حل، راه حلی کوچک، اما معنادار بخاطر محلول مشکلات اقلیمی است.بیشتر بخوانید:زمین خانه ما: از سیاره آبی چه می دانیم؟ (تقدیر دوم و پایانی)تاثیر تسویه تغییرات اقلیمی بر معیار تولید محصولات کشاوزی در جهانتغییرات اقلیمی؛ عامل فروپاشی تمدن انسانی تا سال ۲۰۵۰درخواست معاون دانشمندان انگلیسی از ثروتمندان برای مقابله با تغییرات اقلیمیهواشناسان درباره ی تاثیر انقلابی 5G بر پیش دماغ آب و هوا هشدار دادند