آلودگی پلاستیکی؛ عامل اجل باکتری های تولیدکننده اکسیژن

قبلا برخی برآوردها نشان داده بود آلودگی پلاستیکی عامل خسارت اقتصادی سالانه ۲.۵ تریلیون دلار است و عملا موجب اختلال درون تمامی صنایع مرتبط به این بخش می شود. اکنون، پژوهشگران در یافته های بدیع خود دریافته اند که آلودگی پلاستیکی داخل اقیانوس ها واقعا با آسیب رساندن به برخی میکروارگانیسم های بسیار کوچک، اما ضروری می تواند جهت مرگ سیاره شود. فرض می شود این باکتری ها عامل تولید بیش از ۱۰ درصد اکسیژن اکراه زمین هستند.

براساسپژوهش جدید، موادشیمیایی که از زباله های پلاستیکی اب باز در اقیانوس نشئت می گیرد، مقدور است موجب شود باکتری هایی موسوم به پروکلوروکوکوس (Prochlorococcus) از بین بروند. این باکتری ها از جمله باکتری های اصلی تولیدکننده ی اکسیژن هستند. دکتر ساشا تیتو، نویسنده واقعی پژوهش از دانشگاه مک کواری در سیدنی استرالیا، دراین باره گفت:دریافته ایم قرارگرفتن درمعرض موادشیمیایی که از صافی آلودگی های پلاستیکی عبور کرده اند، موجب کاهش رشد پروکلوروکوکوس ها و تولید اکسیژن این باکتری ها می شود که بسی ترین باکتری های فتوسنتزکننده ی اقیانوس ها محسوب می شوند.  

تخمین زده می شود که سه اُکتیلیون (مغز متجاوز اهمیت که هشت دسته سه تایی صفر بیشتر از هزاره دارد) پروکلوروکوکوس در اقیانوس ها زندگی می كنند. برای درک بزرگی این عدد باید بگوییم تقریبا ۷.۵ میلیارد انسان داخل کره ی زمین عمر می کنند و به ازای هر انسان، ۴۰۰ پروکلوروکوکوس حیات دارد. پژوهشگران در طول پژوهش مذکور، بخش هایی از کیسه های پلاستیکی معمولی و پلی وینیل کلراید (معلول وی سی) را پنج روز در آب های مصنوعی استراحت دادند.باکتری های پروکلوروکوکوس عامل تولید یک اکسیژن از هر ۱۰ اکسیژنی هستند که تنفس می کنیم

در آزمایشی، چندین گونه باکتری پروکلوروکوکوس بررسی شد و سرانجام یافته ها مدال داد مقیاس رشد و تولید اکسیژن این باکتری ها تغییر می کند. حتی در یکی از موارد، راه ای از باکتری پروکلوروکوکوس فقط پس ازآن ۲۴ ساعت قرارگرفتن درمعرض موادشیمیایی، تولید اکسیژن را کاملا متوقف کرد.

تخمین زده می شود تا سال ۲۰۵۰، وزن بی مو پلاستیک های موجود در اقیانوس ها بیش از آبزیان شود.

به گفته ی پژوهشگران، یافته های پژوهش جدید نشان می دهد قرارگرفتن درمعرض موادشیمیایی موجب می شود که از نمو باکتری ها و توانایی آن ها در فتوسنتز کاسته شود که می تواند سبب تغییراتی درون ژنوم این باکتری ها نیز شود. دکتر لیزا مور، یکی از نویسندگان استیناف مذکور، گفته است گونه های متنوع باکتری ها بسته بوسیله گرداگرد ی قرارگیری درمعرض موادشیمیایی از خود نشان دادند. وی درادامه خاطرنشان کرد این میکروارگانیسم ها بخاطر زنجیره های غذایی سیل گرفتن حیاتی هستند.

دکتر مور گفت:این میکروارگانیسم های بسیار ریز برای زنجیره های غذایی دریا حیاتی هستند و بوسیله چرخه ی کربن کمک می کنند. تخمین زده می شود ۱۰ درصد از کل اکسیژن کره ی زمین را تولید می کنند. درواقع، این باکتری ها مسئول تولید یک اکسیژن از هر ۱۰ اکسیژنی هستند که تنفس می کنیم. درون همین حال، هنوز تقریبا هیچ اطلاعی درباره ی نحوه ی نفوذ باکتری های آبزی مانند پروکلوروکوکوس به آلودگی های انسانی نداریم.  

با حیات جدیت های چند ملک در سراسر جهان بخاطر کاهش خواه توقف استفاده از پلاستیک، ارج پلاستیک های موجود در اقیانوس های جهان همچنان تو حال افزایش است. ارزیابی زده می شود تا سال ۲۰۵۰، وزنِ طاس پلاستیک های موجود در اقیانوس ها از آبزیان بیشتر شود. درباره ی خسارات اقتصادی آلودگی های پلاستیکی غم برآوردهای مختلف از سالانه ۱۳ میلیارد دلار تا ۲.۵ تریلیون دلار در سال را نشان می دهد. برخی کشورها و نهادها و شریک ها داخل سراسر گیتی غرض گرفته اند از گسترش آلودگی پلاستیک ها جلوگیری کنند یا آن را بوسیله حداقل برسانند. باوجوداین، طبیب تیتو پیاده شدن این عقیده است که تأثیر این آلودگی ها به مراتب فراتر از زندگی آبزیان خواهد بود.مقاله های مرتبط:۱۳ داستان دلگرم كننده از استخلاص دهندگان سیاره زمینگزارش روانی افزایشی آلودگی پلاستیکی در اقیانوس ها

پژوهشی که طبیب تیتو و همکارانش انجام دادند، یکی از آخرین پژوهش هایی است که درباره ی مخاطرات آلودگی پلاستیکی در جهان هشدار می دهد. پژوهش دیگری که همین چند هفته قبل درزمینه ی تأثیرات اقتصادی آلودگی های پلاستیکی ایفا شد، برآورد کرد این آلودگی ها موجب خسران ۲.۵ تریلیون دلاری می شود و بر تمامی خدمات مرتبط بوسیله اکوسیستم دریایی ازجمله شیلات و تفریح و میراث طبیعی تأثیرات سلبی می گذارد. در همین حال، پژوهشگران در این برآوردها تأثیرات بسرنوشت شوم دچار کردن های اقتصاد جهانی مانند گردشگری، حمل و نقل، ماهی گیری و اشتی مردم ها را بررسی نکرده بودند.

استیناف مجزا ای که ۱۶آوریل (مصادف با ۲۶فروردین) منتشر شد، نخستین پژوهشی حیات که افزایش چشمگیر پلاستیک ها را داخل سطح اقیانوس ها هنگام چند دهه ی اخیر تأیید می کرد. براساس گزارش بی بی سی، پژوهشگران کیسه ای پلاستیکی فاحش کردند که از سال ۱۹۶۵ در سواحل ایرلند باقی مانده حیات و احتمالا ابتدایی قطعه ی پلاستیکی از این دست است که پیدا می شود. پژوهش اشتهار بازداشت براساس بررسی هایی انجام شد که در سال ۲۰۱۵، برآوردکرده بودند سالانه بین ۴.۸ میلیون تا ۷.۴ تریلیون قطعه پلاستیکی وارد اقیانوس های گیتی می شود.

دکتر تیتو درادامه افزود: داده ها ما نشان می دهد آلودگی پلاستیکی امکان پذیر است اثرهای اکوسیستمی گسترده تری فراتر از عزب میکروارگانیسم ها داشته باشد و روی سیاق هایی قرین مرغ های بحری و لاک پشت ها همچنین تأثیرات مخربی بگذارد.بیشتر بخوانید:میکروبیوم روده عامل تأثیر نابرابر داروها در افراد متنوع است؟وسعت آلودگی پلاستیکی اعماق اقیانوس ها فراتر از فرض استتلاش برای به کارگیری جانوران دریایی به عنوان جاسوسزمین ساختمان ما: از سیاره آبی چه می دانیم؟ (قسمت دوم و پایانی)تایید منشا غیرعادی تیغ در پژوهشی جدید