آگاهی از محصولات بازیافتی، تمایل برای ادا بازیافت را تکثیر می دهد

پژوهشگران دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و دانشکده بوستون بوسیله تری مقاله ای داخل روزنامه ی Journal of Marketing منتشر کرده اند که علامت می دهد چنانچه مردم را نسبت به محصولاتی که استراحت است از مواد بازیافتی تهیه شود، آگاه کنیم، میل آن ها به تفکیک زباله ها و بازیافت بیشتر خواهد شد.

درحالی که مسئله ی پایداری درحال تبدیل شدن به پاره لاینفک حصه مخصوص است، قاعده های آدم در بنیان ی بازیافت ضایعات دستخوش تغییر نشده است. آمارها مدال می دهند که داخل سال ۲۰۱۵ عزب ۲۵/۸ درصد از ضایعات کشور آمریکا و ۱۳ درصد از ضایعات جامد شهری در سطح کل جهان، بازیافت شدند.

پژوهشگران تو راستای بررسی نحوه ی واکنش تبلیغات مرتبط با بازیافت ضایعات روی اقدام مردم، ۶ مطالعه انجام دادند. در مقدماتی مطالعه، از شریک شدن کنندگان خواسته شد تا مقداری کاغذ باطله را دور بریزند.مقاله های مرتبط:دستیابی به پیشرفتی خیره کننده تو تولید پلاستیک های بازیافت پذیرچرا زباله های پلاستیکی بازیافت پذیر نیستند؟نروژ ۹۷ درصد از تمامی بطری های پلاستیکی مصرف شده را بازیافت می کند

شرکت کنندگانی که یک پیام تبلیغاتی را می دیدند که درون آن گفته می شد این کاغذهای باطله به چه محصولاتی تبدیل خواهد شد، درمقایسه با افرادی که تنها یک پیام عمومی بازیافت را مشاهده می کردند، بازیافت بیشتری ایفا می دادند. مطالعه ی دوم علامت می قسط شریک شدن کنندگانی که با محصولات تولیدشده از پلاستیک های بازیافتی آشنا می شدند، نسبت بوسیله کسانی که تنها از بازیافت شدن این مواد آگاه می شدند، کام بیشتری بوسیله ارتکاب بازیافت داشتند.

درون تجسس ی سوم، سه پیام تک مقایسه صبر گرفتند تا مدال داده شود اشاره به دگرگونی مواد بازیافتی انگیزه اضافه بازیافت می شود. پژوهشگران دریافتند که پیام تبدیل مواد بازیافتی بوسیله محصولات دیگر موجب می شود مردم درمورد این موضوع خیال کنند و بازیافت بیشتری انجام دهند.

پژوهشگران تو بررسی های خویشتن سه مطالعه ی میدانی نیز ایفا دادند. در نخستین مطالعه، دو تبلیغ گوگل درمورد بازیافت پارچه های جین تک مقایسه قرار گرفت که درون یکی از آن ها به محصولات مولود از بازیافت رمز می شد اما در دیگری روی محصول حاصل تاکیدی نمی شد. میزان توجه کاربران به اعلامیه مقدمه بیشتر حیات.

در مطالعه ی بعدی که قبل از برگزاری یک مسابقه ی فوتبال در دانشگاه انجام شد، بوسیله طرفداران تبلیغی درمورد بازیافت مدال داده شد. گروه اول از محصولات خراج از بازیافت تلفات آگاه شدند؛ درحالی که گروه دوم تنها یک پیام تبلیغاتی کلی قبض کردند. مقیاس بازیافت تلفات قسمت قسمت کردن نخست ۵۸/۱ درصد بود، درحالی که گروه دوم عزب در ۱۶ درصد موارد، ضایعات خویشتن را در رله مربوط به زباله های بازیافتی قرار دادند.

سرانجام یک بررسی در محل جمع آوری زباله های سالن دانشگاه عمل شد. درون سالنی که به محصولات مولود از مواد بازیافتی اشاره شده بود، ۵۱/۵ درصد از موادی که وارد بخش زباله های دفنی شده بودند، بازیافت پذیر بودند؛ درحالی که این نرخ در تالار کنترل ۶۲/۹ درصد بود. این تفاوت نشان می دهد پیام بازیافت موجب شده است دانشجویان به جای اینکه ضایعات بازیافت پذیر را تو بخش زباله های دفنی بیندازند، مقدار بیشتری از آن ها را خبردار جایگاه ضایعات بازیافت پذیر کنند. وینتریش، دبیر ی مقاله می گوید:این نتایج تلویحات مهمی برای باهم اتحاد کردن ها و دایره های بازیافت دارد. این مطالعات شواهد قانع کننده ای فراهم می درنگ که نشان می دهد وقتی استعمال کنندگان از موضوع تغییر مواد بازیافتی آگاه می شوند، بازیافت بیشتری انجام می دهند. برجسته سازی تبدیل مواد بازیافتی بوسیله محصولات جدید باید رجحان این سیاق مراکز باشد. افزایش بازیافت نه عزب مزایای مدنی و زیست محیطی دارد بلکه مواد اولیه ی مورد نیاز برای تولید مقاوم کالاها را در یک صرفه جویی چرخشی تأمین می یواش.بیشتر بخوانید:دستیابی به پیشرفتی خیره کننده در تولید پلاستیک های بازیافت پذیر۱۴ راهکار بخاطر استفاده بهینه از کامپیوترهای قدیمیچگونه هند به پیشقدم تلفات کاغذ تو دنیا تبدیل شدنروژ ۹۷ درصد از تمامی بطری​ های پلاستیکی استعمال شده را بازیافت می کندروشی تازه برای تولید سوخت از خاکروبه های پلاستیکی