آگاهی از محصولات بازیافتی، گرایش برای ارتکاب بازیافت را افزایش می دهد

پژوهشگران دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و دانشکده بوستون به تری مقاله ای تو مجله ی Journal of Marketing منتشر کرده اند که نشان می دهد اگر آدم را نسبت به محصولاتی که قرار است از مواد بازیافتی تمهید شود، آگاه کنیم، تمایل آن ها بوسیله تفکیک زباله ها و بازیافت بیشتر خواهد شد.

درحالی که روانی ی پایداری درحال تبدیل شدن به بسرنوشت شوم دچار کردن لاینفک مقدر شدن خصوصی است، عادت های مردم در زمینه ی بازیافت تلفات دچار تبدیل نشده است. آمارها نشان می دهند که در سال ۲۰۱۵ تنها ۲۵/۸ درصد از ضایعات کشور آمریکا و ۱۳ درصد از تلفات جامد شهری در سطح کل جهان، بازیافت شدند.

پژوهشگران در راستای بررسی نحوه ی تاثیر تبلیغات مرتبط با بازیافت ضایعات روی رفتار مردم، ۶ وارسی انجام دادند. درون اولین مطالعه، از شریک شدن کنندگان خواسته شد تا مقداری کاغذ باطله را دور بریزند.مقاله های مرتبط:دستیابی به پیشرفتی خیره کننده درون تولید پلاستیک های بازیافت پذیرچرا زباله های پلاستیکی بازیافت پذیر نیستند؟نروژ ۹۷ درصد از تمامی بطری های پلاستیکی مصرف شده را بازیافت می کند

شرکت کنندگانی که یک پیام تبلیغاتی را می دیدند که درون آن گفته می شد این کاغذهای باطله به چه محصولاتی دگرگونی خواهد شد، درمقایسه با افرادی که عزب یک پیام عمومی بازیافت را مشاهده می کردند، بازیافت بیشتری انجام می دادند. مطالعه ی دوم مدال می قسط مشارکت کنندگانی که با محصولات تولیدشده از پلاستیک های بازیافتی آشنا می شدند، نسبت بوسیله کسانی که عزب از بازیافت شدن این مواد آگاه می شدند، مراد بیشتری بوسیله ارتکاب بازیافت داشتند.

داخل مطالعه ی سوم، سه پیام مورد مقایسه راحتی گرفتند تا نشان داده شود اشاره به دگرگونی مواد بازیافتی موجب افزایش بازیافت می شود. پژوهشگران دریافتند که پیام تبدیل مواد بازیافتی بوسیله محصولات دیگر سبب می شود مردم درمورد این موضوع فکر کردن کنند و بازیافت بیشتری اجرا دهند.

پژوهشگران تو معاینه های خویشتن سه گانه معاینه ی میدانی نیز عمل دادند. درون ابتدایی مطالعه، دو اعلامیه گوگل درمورد بازیافت پارچه های جین مورد مقایسه فراغت گرفت که در یکی از آن ها به محصولات حاصل از بازیافت رمز می شد اما در دیگری روی ثمر خراج تاکیدی نمی شد. میزان توجه کاربران بوسیله اعلان مقدمه بیشتر بود.

در مطالعه ی مربوط باینده که قبل از برگزاری یک فتنه ی فوتبال در دانشگاه انجام شد، بوسیله طرفداران تبلیغی درمورد بازیافت نشان داده شد. گروه مبدا از محصولات حاصل از بازیافت ضایعات آگاه شدند؛ درحالی که دسته دوم عزب یک پیام تبلیغاتی کلی دریافت کردند. میزان بازیافت تلفات دسته ابتدا ۵۸/۱ درصد بود، درحالی که گروه دوم تنها در ۱۶ درصد موارد، ضایعات خود را در جایگاه مربوط بوسیله خاکروبه های بازیافتی قرار دادند.

سرانجام یک معاینه تو نگرش جمع آوری زباله های سالن دانشگاه عمل شد. درون سالنی که به محصولات مولود از مواد بازیافتی اشاره شده بود، ۵۱/۵ درصد از موادی که باخبر بسرنوشت شوم دچار کردن زباله های دفنی شده بودند، بازیافت پذیر بودند؛ درحالی که این مقدار در تالار کنترل ۶۲/۹ درصد بود. این تضاد علامت می دهد پیام بازیافت جهت شده است دانشجویان بوسیله جای اینکه ضایعات بازیافت پذیر را در بسرنوشت شوم دچار کردن خاشاک های دفنی بیندازند، بها بیشتری از آن ها را ملتفت جایگاه ضایعات بازیافت پذیر کنند. وینتریش، نویسنده ی مقاله می گوید:این نتایج تلویحات مهمی برای شریک شدن ها و راه اندازی های بازیافت دارد. این مطالعات شواهد قانع کننده ای مهیا می کند که نشان می دهد وقتی مصرف کنندگان از موضوع تبدیل مواد بازیافتی آگاه می شوند، بازیافت بیشتری انجام می دهند. عالی سازی تبدیل مواد بازیافتی بوسیله محصولات متاخر باید اولویت این گونه مراکز باشد. افزودن بازیافت خیر تنها مزایای اجتماعی و زیست محیطی دارد بلکه مواد اولیه ی مورد نیاز برای تولید ثابت قدم کالاها را در یک اقتصاد چرخشی تأمین می کند.بیشتر بخوانید:دستیابی به پیشرفتی خیره کننده در تولید پلاستیک های بازیافت پذیر۱۴ راهکار بخاطر استفاده بهترین از کامپیوترهای قدیمیچگونه هند بوسیله پیشگام ضایعات کاغذ در دنیا تحول شدنروژ ۹۷ درصد از تمامی بطری​ های پلاستیکی مصرف شده را بازیافت می کندروشی تازه برای تولید سوخت از خاکروبه های پلاستیکی