اتساع ناپایداری در صفحات یخی سرزمین جنوبی

ارزیابی جدید اطلاعات ماهواره ای ۲۵ سال گذشته مدال می دهد تقریبا سه گانه چهارم ورق ی یخی جنوبگان باختری ناپایدار است. منظور پژوهشگران از ناپایداربودن، بیشتربودن وسعت یخ های آب شده درمقایسه با آن بخش از یخ هایی است که با باران برف مجدد احیا شده اند. درضمن ستبری اندکی از یخچال های طبیعی گیتی نیز ۱۲۰ متر کاهش یافته است.

میزان ازبین رفتن خنک های دو رسا یخ، یعنی جزیره ی پاین (Pine Island) و یخچال طبیعی توییتز (Thwaites) که ارشد ترین روان یخ های دنیا هستند، در طول دوروبر ی ۲۵ ساله ی مربوط به داده ها ماهواره ای، پنج برابر شده است. درضمن، روند خلق این تغییرات تو دهه ی اخیر به نمونه درخورتوجهی کندرو مرطوب شده است. تصور می شود دلیل این پیوستگی ناگوار، تلاقی آب گرم اقیانوس به لبه های قاره جنوبگان باشد که محل ورود یخ های درحال آب شدن بوسیله اقیانوس است. 

یخچال غریزی توییتز درحال نامتوازن شدن است و یخ های آن با سرعت بیشتری درحال آب شدن هستند.

نتایج این پژوهش به سرپرستی پژوهشگران بریتانیایی در مجمع «نشست سیاره ی زمین»، ارشد ترین نشست نظارت بر وضعیت سیاره ی زمین در اروپا، تو میلان عرضه شده و در نشریه ی Geophysical Research Letters نیز منتشر شده است.

ماهواره های آٰژانس فضایی اروپا بیشتر از ۸۰۰ میلیون بار اوج یخ ها را وزن گیری کرده اند. مقاله های مرتبط:ناسا: کوه یخ لارسن در کشش 10 سال کاملا ذوب می شودمعکوس شدن روند تعاقب نشینی یخ ها تو جنوبگان در حدود ۱۰ هزار سال پیش

درون پژوهش اخیر، مفروضات به مشت آمده از چهار ماهواره ی غم پوشان دایره فضایی اروپا با اشتهار های انویست، کرایست و ماهواره های سنجش از دور ۱ و ۲ (ERS)، با یکدیگر ترکیب شده اند. طولانی ماهواره های استفاده شده تو رصد سرزمین جنوبی، به رادارهای فراز سنج مهیا بوده اند که با استفاده از آن ها می قابلیت میزان تغییرات درون ورقه های خنک قسمت های غربی و شرقی قاره جنوبگان را پیمانه گرفت.

داده های یکپارچه شده ی دانشمندان از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۷ سپس با مقیاس های آب وهوایی ترکیب شد تا روندهای افزایشی شاگرد از تغییرات کوتاه مدت در باران برف از آن دسته از تغییرات بلندمدت در ظرفیت یخ ها ناشی از ذوب شدن و خنک زایی تفکیک شوند.

دکتر مک مولان، از مرکز بازرسی و مدل سازی نواحی قطب انگلستان می گوید:معارفه یخ های بخش هایی از قاره ی جنوبگان که با سرعت سریعی به صورت بی وقفه درون حال آب شدن هستند، با مصرف از این پایگاه داده ی بی نظیر امکان پذیر است. درضمن، قضیه تغییر این حصه ها سریع پر حرارت از زمان موردانتظار ما براساس الگوهای آب و آسمانی طبیعی است. اکنون به روشنی می توانیم از استاندارد بسط تدریجی مدت معین یخ های در حال آب شدن و همچنین پیشروی این خنک ها در تو آسیب پذیرترین بخش های باختر قاره ی جنوبگان مطلع شویم. این امر بخاطر پی بردن به سهم این خنک ها در افزایش جهانی سطح آب دریاها ضروری است.

اگر مدخل شرقی و غربی جنوبگان را به رخ یک بی مو درنظر می گرفتیم، آب شدن یخ های این قاره داخل طول دوره ی ۲۵ ساله، باعث افزایش ۴.۶  میلی متری سطح آب دریاها تو سراسر جهان شده اند. البته اگر کمیت قسمت شرقی صفحه ی یخی تو کشش پرگیر ی ۲۵ ساله کمی بیشتر نمی شد، اکنون مدل افزودن سطح آب اقیانوس ها، یک میلی متر بیشتر از معیار کنونی بود.

بااین حال، تشخیص بخش های در حال آب شدن غرب قاره ی جنوبگان به معنای این است که سهم این بسرنوشت شوم دچار کردن از قاره درون افزایش سطح آب اقیانوس ها، بوسیله سمت انتهایی بازه ی پیش بینی ها حرکت می کند. به عبارت دیگر، این نما درحال نزدیک شدن به حداکثر میزان پیش دماغ شده در برآوردها است.

طبق پیش بینی ها داخل استاندارد های کامپیوتری ایجادشده در آخرین ارزیابی جامع هیئت بین المللی تغییر اقلیم، آب شدن یخ های قاره ی جنوبگان تا سال ۲۱۰۰، باعث افزایش پنج سانتی متری سطح آب اقیانوس داخل پاره میانی قاره خواهد شد. همچنین برابر گفته ی پروفسور اندرو شِفِرد، از دانشگاه لیدز و یکی از اعضای مرکز نظارت و معیار سازی نواحی قطبی انگلستان و از همکاران این پروژه، باتوجه به شرایط کنونی مقدور است سطح آب ۱۰ سانتی متر دیگر هم افزایش پیدا کند.

در وارسی ی اخیر، منطقه ی ساحلی قاره ی جنوبگان با مدت معین سه هزار کیلومتر محتوی بخش های بلینگسهاوزن و آموندسن و ماری برد، به درستی مدل سازی نشده است؛ زیرا کامل یخ های در حال آب شدن مربوط به این منطقه هستند و حجم آن ها زیاد از استاندارد موردانتظار است.

بخاطر رفع این مشکل مبدا باید مدل ها را ارزیابی کنیم تا ببینیم کدام اطلاعات از چشم ما پنهان الباقی است. قطعا مفروضات مربوط به پشته سنج ها که تطویل بیش دقیقی از نبود موازنه ارائه می دهند، باید نخستین اطلاعاتی باشد که مردم بوسیله آن ها رجوع می کنند. اکنون پژوهشگران تکاپو می کنند پژوهشی بین المللی درباره ی مناطقی انجام دهند که با سرعت زیادی در حال تحول هستند.

مدتی پیش سفری اکتشافی بوسیله سرپرستی پژوهشگران انگلیسی و آمریکایی انجام شد که هدف آن، جمع آوری اطلاعات ژئوفیزیکی از اقیانوس و آب های طبق یخچال طبیعی توییتز حیات. درضمن، صبر است به زودی سفرهای اکتشافی دیگری نیز به صفحات یخی انجام شود. به دید می رسد یخچال غریزی توییتز و همسایه ی کناری آن، یعنی یخچال پاین، درحال تحول شدن بوسیله پاشنه ی آشیل قاره ی جنوبگان هستند.

این دو یخچال طبیعی که درون بخش دریای آموندسن واقع شده اند، جوهر و برهان بخش اعظمی از نامتوازنی ها هستند. وسعت حوضه های آبریز این دو یخچال درحدود ۵۰ درصد کاهش یافته و متوسط میزان خنک های درحال آب شدن از سال ۱۹۹۲، برای یخچال طبیعی توییتز ۲۸ میلیارد تن و برای یخچال غریزی پاین ۴۶ میلیارد تنه بوده است.

از دیدگاه دانشمندان، تعجیل مسئله آب شدن خنک ها واقعا نگران کننده است. میزان یخ های آب شده ی دو یخچال طبیعی تویینز و پاین از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷، بوسیله نظام سالانه ۲ و ۱۲ میلیارد هیکل بوده است؛ اما این نما از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، به زیبایی به ۵۵ و ۷۶ میلیارد قد روان است.بیشتر بخوانید:وسعت آلودگی پلاستیکی اعماق اقیانوس ها فراتر از تصور استتلاش بخاطر بوسیله کارگیری جانوران دریایی بوسیله نشانی جاسوسزمین خانه ما: از سیاره آبی چه می دانیم؟ (تقدیر دوم و پایانی)از کار افتادن منشا غیرعادی الماس در پژوهشی جدیداقیانوس ها؛ عامل دگرگونی سیاره زهره به جهنم امروزی