اخبار شکست گوگل درون پروژه تحقیقاتی همجوشی سرد

با وجود سال ها تلاش دانشمندان بخاطر دستیابی بوسیله کارمایه گداخت هسته ای قابل استفاده، هنوز دستاورد چشمگیری در این عرصه حاصل نشده است؛ بااین حال، هنوز برخی بر این باور هستند که این رؤیا نصیب محقق خواهد شد.

اما گویا اطلاع دادن خوبی تو انتظار رؤیای تولید کارمایه از روش گداخت سرد (cold fusion) نیست. این ایده باهدف تولید یک ریشه کارمایه جدید شکل گرفته وجود که بتواند در دمای حجره نیز قادر بوسیله تولید کارمایه از فرایند گداخت یا همجوشی باشد.

چند روز پیش، گوگل نتایجی دلسردکننده از  پروژه ای را منتشر کرد که با وجود صرف سال ها زمان و میلیون ها دلار هزینه با شکست مواجه شده است. گفته می شود گرچه تمامی ابعاد پروژه ی مذکور با شکست مواجه نشده، اما پژوهش های تازه بوسیله کلی بشر را برای تولید کارمایه از همجوشی سرد ناامید کرده است.معضل همجوشی

به طور ساده می قابلیت گفت همجوشی زمانی رخ می دهد که هسته ی دو اتم با پیوند به یکدیگر یک هسته ی واحد را شکل دهند؛ پدیده ای که با تولید مقادیر یدکی انرژی همراه است. این همان فرایندی است که مسئول درخشندگی خورشید و میلیاردها میلیارد ستاره ای است که تو آسمان بی افق می بینید. اگر ما بتوانیم این انرژی را مهار کنیم؛ به حدس زورمند می توان گفت این ریشه جدید، اقتدار تأمین انرژی نامحدود و پاک را بخاطر تمام جهان خواهد داشت.

مشکل اینجا است که نتایج تلاش های فعلی تابه امروز مدال می دهد که شبیه سازی این فرایند روی زمین بیشتر از آنکه تولیدکننده ی انرژی باشد، عزب مصرف کننده ی آن است.

انرژی همجوشی مفهومی بسیار دوست داشتنی بوسیله نظر می رسد؛ ولی شاید از آن جذاب تر، مفهوم همجوشی سرد باشد؛ چراکه درصورت موفقیت، ما قادر بوسیله مهار انرژی همجوشی در شرایطی ایمن تر و البته کم قیمت تر خواهیم بود. درون سال ۱۹۸۹، دو دانشمند ادعا کردند که به موفقیت هایی در انجام همجوشی سرد دست یافته اند و این امید را تو دل بشر زنده کردند که به زودی می قابلیت این شکل از انرژی را مهار کرد.

بی قراری اکنون تمرکز زیادی در گیتی بخاطر مهار کارمایه گداخت به ضابطه ی داغ و داخل دماهای بالا بود دارد اخبار ردی

متاسفانه این تقاضا نادرست از آب درآمد. بااین حال، رؤیای مهار کارمایه گداخت سرد همچنان در اذهان زنده وجود و در سال ۲۰۱۵، حتی غول فناوری گیتی نیز تصمیم بوسیله راستی آزمایی این پدیده آن هم داخل استاندارد استیناف های بسیار دقیق گرفت.مقاله های مرتبط:بسرنوشت شوم دچار کردن خصوصی در رؤیای پیدایش اولین نیروگاه همجوشی هسته ایتصمیم گره بخاطر دستیابی به استعداد تولید انرژی همجوشی هسته ای تا سال ۲۰۴۰

برای فرود امدن بوسیله این هدف، گوگل بودجه ای ۱۰ میلیون دلاری برای انجام یک سری آزمایش ها ازسوی ۳۰ پژوهشگر تو نقاط مختلف جهان خاص داد و از آن ها هوی که سه گانه روش پیشنهادشده برای گداخت سرد را مورد بازبینی قرار دهند. این پژوهشگران از آن زمان تاکنون، بیش از ۱۰ مقاله ی جداگانه در ارتباط با این پژوهش ها منتشر کرده اند. اما مقاله ی روز دوشنبه ژورنال علمی نیچر بوسیله مثابه آب خنکی بر آتش بیگانه و خواست دانشمندان امیدوار بوسیله این پژوهش های تازه بود: «ابدا هیچگاه نشانه ای مبنی بر وجود چنین پدیده ای وجود ندارد.»در جستجوی دوده

این اخبار ممکن است بوسیله شدت ناامیدکننده باشند؛ اما همان طرز که داخل سرمقاله ی نیچر نیز آمده، این سرمایه گذاری گوگل برای هیچگاه حزن نبوده است. آن متد که در جمع بندی این مقاله آمده است:این پروژه مواد، ابزار و بینش های تازه ای به وجود آورد؛ شبیه حرارت سنج هایی که تو شرایط نامساعد، عملکرد مطمئنی دارند یا تکنیک هایی که برای تولید یا توصیف خواص فلزهای هیبریدی به کار می روند. این دستاوردها برای سایر استیناف های حوزه ی انرژی و گداخت نیز مفید خواهند وجود. ولی اینکه آیا این دستاوردهای جانبی می توانند توجیه ای برای این حجم تنخواه گذاری و تلاش پیوسته در روش امیدی واهی باشند، خویشتن موضوعی قابل تفکر است؛ دیدگاه ها مقدور است متفاوت باشند.بیشتر بخوانید:اپل و گوگل، باارزش ترین برندهای گیتی داخل صنعت اینترنت بی سیمسیستم عامل کروم گوگل از پردازنده های آیس لیک اینتل پشتیبانی نخواهد کردگوگل بخاطر مطالعه عملکرد استادیا سایت تست سرعت راه اندازی کردگوگل برنامه ای برای تولید تبلتی جدید نخواهد داشتGame Builder گوگل، بازی سازی بدون حاجت به کدنویسی را امکان پذیر می درنگ