کشف پاسخی ابتکاری برای معمای نحو راه وجود داشتن پوست گورخرها

علت اینکه چرا پوست گورخرها دارای خطوط راه اسلوب متمایز است، قدیم موضوع بحث و جدل های علمی بوده و یکی از واقعی ترین فرضیه ها می گوید که آن ها مکانیسمی برای کنترل حرارت هستند. پژوهشی سال گذشته انجام شد که خط بطلانی روی این فرضیه کشید، اما زمان حال شواهد جدیدی بوسیله دست آمده است که آن را تأیید می درنگ.

پژوهشگران در جدیدترین مطالعه ی خویشتن و تو آزمایشی که تا پیش از این انجام نشده بود، تفاوت دمایی بین خطوط سیاه و سفید دو گورخر بی حرکت آفریقا را داخل زیستگاه طبیعی آن ها بررسی کردند. آن ها دریافتند که خطوط سیاه و سفید تو طول گرمای روز پهن می شوند و بین آن ها تفاوت دمایی وجود دارد، بوسیله طوری که دمای خطوط سیاه ۱۵ درجه گرم نم از خطوط سفید است. این اختلاف دمایی به حدی است که می تواند جریان های همرفتی کوچکی را روی پوست گورخر ایجاد یواش و او را خنک نگه دارد؛ اما اثر جزیی این خطوط تنها عامل این فرایند حلق.مقاله های مرتبطنوعی موش آفریقایی درد را عاطفه نمی کندمشاهده پلنگ سیاه در آفریقا پس از ۱۰۰ سال

بالاخص، زمانی که پژوهشگران دمای پوست گورخر غیرزنده ای را اندازه گرفتند که به عنوان آزمایش روی رخت آویز انداخته شده بود، تأثیر مشابهی را مشاهده نکردند. درواقع این پوست های متعلق به گورخرهای بی جان امکان پذیر حیات تا ۱۵ منصب گرم نمدار از دمای پوشش حیوان حی شود.

به عبارتی بوسیله دید می رسد که گورخر زنده از سازوکار یخ کنندگی مضاعفی فراتر از خطوط سیاه و سفید کاربرد می کند و پژوهشگران فکر می کنند که جهت این موضوع را می دانند؛ آن ها مشاهده کردند که گورخرهای زنده موافق نیازشان، موهای خطوط سیاه را برای بوسیله تله انداختن یا رهاکردن گرما سیخ می کنند.

استفاده از حیوان زنده برای ادا پژوهش اخیر، تفاوت بنیادی آن با استیناف سال گذشته است که تو آن بوسیله جای گورخر زنده، پوست حیوان را روی بشکه های آب قرار دادند. پژوهش جدید بوسیله همت فنی زیست شناسی سابق و طبیعت شناس آماتور آلیسون کاب و همسرش استفان کاب، جانورشناس، عمل شده است. آلیسون کاب می گوید:در طول سال های یدکی که تو آفریقا زندگی می کنیم، قدیم از اینکه گورخرها زمان زیادی را زیر گرمای سوزان روز به چرا مشغول می شوند، متعجب می شدیم و تامل می کردیم که شاید خطوط روش راه غشا موجودی بوسیله نوعی به کنترل دمای بدن آن ها کمک می کند. ۴۰ سال قبل در بدوی تلاش هایم بخاطر آزمایش این فرضیه، دمای آب درون بشکه های نفت را با پوشش های نمدی در رنگ های مختلف مقایسه کردم، ولی فکر کردم که این گونه خوبی برای آزمایش محو و دوست داشتم نحوه ی رفتار این خطوط را روی گورخرهای زنده ببینم.

این دو نفر دیدند که در طول هفت ساعت از گرم ترین ساعات روز در آفریقا، خطوط سیاه روی دو گورخر مورد مشاهده بین ۱۲ تا ۱۵ منصب ثابت می ماند و گرم مرطوب از خطوط سفید آن ها می شود و همین موضوع روانی همرفتی کوچکی را بوسیله حیات می آورد. تباین دمایی خطوط سیاه و سفید پوستی که روی رخت آویز قرار داشت، متشابه حیات و دمای خطوط سیاه تا ۱۶ درجه گرم خیس از خطوط سفید می شد؛ اما برخلاف پوست جانور زنده، دمای کلی این پوشش درون طول روز ثابت نمی ماند. درواقع، دمای خطوط سیاه گورخر زنده تا ۵۶ منصب ارتفاع می رفت، ولی خطوط سیاه پوشش غیرزنده ی روی لوازم آویز بوسیله حرارت سوزان ۷۱ منصب می رسید. پس ظاهراً موافقت دیگری نیز در گورخر زنده رخ می دهد که در آزمایش های پیشین نظیر بشکه های آب خواه قراردادن غشا گورخر روی رخت آویز اتفاق نمی افتاد.

پژوهشگران ایده هایی را برای علت این موضوع مطرح می کنند. اول، عرق کف مانندی که از گورخر (و اسب ها) ترشح می شود، به روانی همرفتی روی سطح پوست دستیار کرده و علاوه بر اضافه مساحت سطح این مایع روی پوست، فرایند تبخیر را تعجیل می کند. دوم، پژوهشگران شاهد سیخ شدن موهای خطوط سیاه بودند، این موضوع شاید به آن ها کمک می کند تا در ساعات خنک صبح، محیط را در خویشتن نگه دارند و در هنگام گرمای روز، این فضا را آزاد کرده و آبی که روی سطح بدن پایگاه قرار دارد را سریع تر دود کنند.

بااینکه تفاوت دمایی بین خطوط راه راه پوست گورخر از دهه ی ۱۹۷۰ مورد توجه پژوهشگران بوده است، اما استیناف اخیر ارزیابی های گسترده نمدار و جزئیات بیشتری را به دانسته های پیشین تکثیر می کند که مشاهده ی گورخرها در زیستگاه غریزی گیرایی را همچنین دربر می گیرد. پژوهشگران به این مولود رسیدند که خطوط سیاه و سفید، محلول غلیظ قندی دارویی کردن و سیخ شدن موها همه به خنک شدن گورخر در گرمای سوزان روزهای آفریقا دستیار می کنند. آن ها همچنین معتقدند که جریان چرخشی محیط روی پوست گورخر باعث می شود که مگس ها از آن ها دور شوند؛ این تأثیر در تعدادی از پژوهش های پیشین نیز مشاهده شده بود.

درهرصورت این یافته، پایان بحث و جدل ها بر قانون خطوط راه راه غشا گورخر تراشیدن و باید گورخرهای بیشتری بررسی و مشاهدات مضاعفی ایفا شود. بااین حال، پژوهش اخیر درباره ی اینکه این خطوط سیاه و سفید چطور می توانند باهمراهی فرایندهای بیولوژیکی داخلی حیوان، به تنظیم دمای بدن او معاون کنند، ایده های جالبی را مطرح می کند. آلیسون کاب می گوید:راهکار تعادل گرمایی گورخر، هوشمندانه تر، پیچیده مرطوب و زیباتر از معادل فرض ما است؛ هرچند که به منظور جمع آوری شواهد و درک کامل اینکه چطور خطوط سیاه و سفید روی پوست گورخر بوسیله کنترل دمای بدن او کمک می کنند، باید پژوهش متجاوز بیشتری انجام شود. غلام اکنون ۸۵ سال دارم و درنتیجه سایرین باید این کار را ادامه دهند.بیشتر بخوانید:آدم های عصر پارینه سنگی غذای نشاسته دار مصرف می کردندبزرگ ترین پستاندار گوشتخوار آفریقا از خرس قطبی هم بزرگ تر بودآفریقا با بهره گیری از بلاک چین مسائل ارشد خود را حل می کندچشم انداز مالی استارتاپ های آفریقا داخل سال ۲۰۱۸مشاهده پلنگ سیاه در آفریقا پس از ۱۰۰ سال