تغییرات اقلیمی سیبری را سکونت پذیرتر خواهد کرد؟

گروهی از پژوهشگران کشورهای روسیه و آمریکا از سناریوهای فعلی پیش بینی تغییرات اقلیمی برای بررسی آسایش آب و هوایی روسیه ی آسیایی و حجم آن بخاطر سکونت آدم ها در قرن بیست ویکم استعمال کردند. نتایج این پژوهش در نامه ی Environmental Research Letters منتشر شده است.

حدود ۱۳ میلیون کیلومترمربع از روسیه ی آسیایی (شرق رشته کوه اورال به سمت اقیانوس دنج)، ۷۷ درصد از زمین روسیه را تشکیل می دهد؛ ولی جمعیت این منطقه فقط ۲۷ درصد از مردم کشور است و این جوامع در جزء استپ جنگلی جنوب متمرکز شده اند که آب و هوایی کم ارزش و خاکی حاصل خیز دارد. النا پارفنووا، یکی از پژوهشگران بررسی می گوید:مهاجرت های پیشین انسانی با تغییرات اقلیمی همبسته بوده است. با پیشرفت فن شناسی ، مردم توانست با شرایط اقلیمی مختلف سازگار شود و از میزان توکل ی او پهلو شرایط محیطی کاسته شد. می خواستیم بدانیم تغییرات اقلیمی آینده مقدور است منجر به این شود که بخش های اندک سکونت پذیر روسیه ی آسیایی برای مردم ها سکونت پذیر مرطوب شود.مقاله های مرتبط:نقاط قوت تغییرات اقلیمی درون سال ۲۰۱۸تاثیر تغییرات اقلیمی پیاده شدن تعاملات زیست محیطی بین گونه های متنوع جاندارانتصاویری شگفت انگیز از باران برف سیاه تو سیبری

پژوهشگران بخاطر تجزیه و تحلیل خود از ترکیبی از ۲۰ مدل جریان اشتراکی و دو سناریو RCP استعمال کردند: RCP 2.6 که نشان دهنده ی تغییرات اقلیمی متحمل و RCP 8.5 که نشان دهنده ی تغییرات اقلیمی شدیدتر است. آن ها از میانگین تجمعی دمای ماه های ژانویه و ژوئیه و بارندگی سالیانه ی دو سناریو در منطقه ی روسیه ی آسیایی با هدف برآورد اثرهای آن ها روی سه متمایز اقلیمی مهم ازنظر معیشت و شادکامی انسانی استفاده کردند: ظرفیت اکولوژیکی چشم انداز (ELP) و شدت زمستان و پوشش خاک منجمد. پارفنووا گفت:ما تکثیر هایی داخل دما از ۳.۴ درجه ی سانتی گراد (RCP 2.6) به ۹.۱ درجه ی سانتی گراد (RCP 8.5) در میانه ی زمستان، از ۱.۹ درجه ی سانتی گراد (RCP 2.6) به ۵.۷ درجه ی سانتی گراد (RCP 8.5) درون میانه ی تابستان و همچنین افزایش در بارندگی از ۶۰ میلی متر (RCP 2.6) بوسیله ۱۴۰ میلی متر (RCP 8.5) مشاهده کردیم. مشابه سازی های ما نشان داد با سناریو RCP8.5 تا سال ۲۰۸۰، روسیه ی آسیایی اقلیم ملایمی خواهد داشت و سطح زیرپوشش گور منجمد کاهش خواهد یافت و از ۶۵ درصد کنونی بوسیله ۴۰ درصد خواهد رسید.

پژوهشگران همچنین دریافتند حتی با سناریو RCP 2.6، شاخص ELP درون بیش از ۱۵ درصد از مدت معین این منطقه بهبود خواهد یافت که می تواند به تکثیر پنج برابری درون ظرفیت سکونت پذیری منطقه منجر شود. پارفنووا خراج گرفت:روسیه ی آسیایی د رحال حاضر متجاوز سرد است. احتمالا در اقلیمی گرم تر، شرایط ایمنی غذایی تو این منطقه ازلحاظ توزیع محصولات کشاورزی و توان تولید برای حمایت از سکونت آدم ها مفت خیس خواهد شد. اگرچه ترقی ی زمین به سیاست های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بستگی دارد، بدیهی است زمین های دارای زیرساخت های توسعه یافته و حجم درخورتوجه برای کشاورزی ابتدا با جمعیت پر خواهند شد. بسرنوشت شوم دچار کردن های عظیمی از سیبری و شرق دور ازنظر توسعه ی زیرساخت ها ناتوان است و سرعت این تحولات بوسیله سرمایه گذاری تو زیرساخت ها و کشاورزی بستگی دارد که به نوبه ی خود به تصمیماتی موقوف است که به زودی باید اندوهناک شود.بیشتر بخوانید:فروپاشی شوروی و خاصیت آن در کاهش شدید نشر کربندنباله سفیدرنگ هواپیماها سبب سخت گیری تغییرات اقلیمی می شودآپارتاید اقلیمی؛ جهان نظاره گر بدبختی فقرا و فرار ثروتمندان خواهد بوددرآمدزایی از دی اکسیدکربن و تولد صنایع نوین اقلیمیتأثیر سوراخ لایه ازن بر تغییرات اقلیمی