تأثیر سوراخ لایه ازن بر تغییرات اقلیمی

تو بررسی ی مروری جدیدی، اثرهای حاصل از تابش ارزش اضافه ی اشعه ی فرابنفش روی فضا مثل تغییر مناطق آب و آسمانی و تغییر دمای اقیانوس و افزایش آسیب پذیری برخی از نحو ها تجسس شده است. همچون شرایط تغییرات اقلیمی تو دنیا امروز، سوراخ لایه ی ازن نیز داخل دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بحران زیست محیطی بزرگی محسوب می شد. این لایه ی محافظ در بلندای اتمسفر زمین قرار گرفته و حصه زیادی از اشعه های فرابنفش آسیب زننده ی خورشیدی را به هوا برمی گرداند و نقش حیاتی در حفظ زیست پذیری سیاره ی زمین دارد.

در اواسط دهه ی ۱۹۸۰، دانشمندان سوراخی را برفراز جنوبگان نمودار کردند. آن ها دریافتند مسبب این اتفاق، موادشیمیایی به نام کلروفلوئوروکربن (CFC) هستند که بوسیله عنوان خنک کننده و در تولید افشانه ها استعمال می شوند. این موادشیمیایی تو اتمسفر زمین با نورخورشید نفوذ کردن نشان می دهند و ازن را از بین می برند. با درک این خطر، جهان پروتکل مونترال را در سال ۱۹۸۷ امضا کرد و با کنارگذاشتن تدریجی این ماده به توفیق درخورتوجهی درزمینه ی زیست محیطی دست پیدا کرد. حال، بیش از سه گانه دهه گذشته و به نظر می رسد این حفره درون مسیر بهبودی است. بااین حال، فرایند ترمیم آهسته است و این حفره هنوز تأثیراتی روی هوا می گذارد.مقاله های مرتبط:شرق چین، منبع افزودن ترویج گازهای خرابکاری گر ازن استسوراخ لایه اوزون کماکان یک مسئله حیاتی و تهدیدآمیز است

پژوهشگرانی از هیئت تخمین اثرهای زیست محیطی سازمان ملل متحد وارسی ای مروری بخاطر درک بهتر این اثرها اجرا داده اند. بوسیله رویت می رسد بزرگ ترین تبدیل «ارتعاش قطبی» باشد. این کمربند بادی که پرگیر نصف کره ی جنوبی را فرامی گیرد، به طورطبیعی با عفو زمان بوسیله سمت جنوب و شمال حرکت می یواش. باوجوداین، نتایج این مطالعه علامت می دهد سوراخ لایه ی ازن که مستقیما بالای جنوبگان قرار گرفته، این نوسان را درمقایسه با موقعیتی که هنگام هزار سال اخیر صبر داشته، بوسیله جانب جنوب محبوس است.

تغییر در لرزش قطبی انگیزه تغییر تو الگوهای بارندگی و دمای سطح غرق کردن و جریان های اقیانوسی شده است. این موضوع درحال دگرگونی اقلیم درون طاس نیم عنف ی جنوبی است و اثرهای آن در سرتاسر استرالیا، نیوزلند، آمریکای جنوبی، آفریقا و اقیانوس منجمد جنوبی دیده می شود. بخش های متنوع اقیانوس درون حال گرم تیز خواه سردتر شدن است و تأثیراتی روی اکوسیستم های موجود در آن مناطق می گذارد. آب های گرم تر جهت آسیب رساندن به موجوداتی مانند اشنه های دریایی حوالی جزیره ی تاسمانی استرالیا و صخره های مرجانی سواحل برزیل شده است. بااین حال تو مناطق سردتر، درواقع مزایایی نیز به چشم می خورد و جهت فراوانی موجوداتی مانند ماهی ها و کریل ها شده که تغذیه کننده ی جوامع پنگوئن ها و فک ها و پرندگان هستند. کوین رز، یکی از نویسندگان مقاله می گوید:آنچه می بینیم این است که تغییرات منطقه ای انگیزه تبدیل دما و الگوهای بارندگی در نیم اجبار ی جنوبی و این امر نیز موجب تبدیل محل حضور خزه ها و درنتیجه تغییر محل ماهی ها و دیگر جاندارانی متشابه فک ها و گرازماهی ها شده است؛ بنابراین، تغییرات زیادی در زنجیره ی غذایی شاهد هستیم.

برخی از موجودات بوسیله دلیل اثرهای ترکیبی اقلیم و سوراخ لایه ی ازن، آسیب بیشتری می بینند. سطوح بیشتر کربن دی اکسید موجود در اتمسفر، اقیانوس ها را اسیدی تر می نرم که این فرمان موجب نازک ترشدن پوسته ی صدف داران می شود و آن ها را دربرابر تابیدن فرابنفشی آسیب پذیر می کند که ازطریق سوراخ لایه ی ازن می رسد. همچنین، به رویت می رسد مجلس ی بازخوردی بین تغییرات اقلیمی و سوراخ لایه ازن موجود باشد. رز می گوید:انتشار گازهای گلخانه ای گرمای بیشتری در اتمسفر پایینی به دام می اندازد که بوسیله خنک شدن اتمسفر فوقانی منجر می شود. به دلیل اینکه ازن در دمای سردتر بیشتر تخریب می شود، اتمسفر سرد اوج فرایند بازیابی لایه ی ازن را آهسته تر می کند.

گزارش هایی بسان این تک برای پرکردن اندکی از فضایی اهمیت دارد که معیار های اقلیمی امکان پذیر است تو رویت نگرفته باشند و بوسیله ما ایده ای فروزان از آینده ی پیش روی ما می دهد. نتایج این پژوهش داخل مجله ی Nature Sustainability منتشر شده است.بیشتر بخوانید:انگیزه افزودن دمای هوا در اروپا چیست؟دنباله سفیدرنگ هواپیماها موجب تشدید تغییرات اقلیمی می شودآپارتاید اقلیمی؛ جهان نظاره گر فلاکت فقرا و فرار ثروتمندان خواهد بوددرآمدزایی از دی اکسیدکربن و تولد صنایع نوین اقلیمیهوش مصنوعی به مبارزه با تغییرات اقلیمی کمک می درنگ