فولکس واگن و دایملر شرایط حصول لیتیوم در شیلی را تجسس می کنند

فولکس واگن و دایملر، خودروسازان بزرگ آلمان، سرمایه گذاری هنگفتی روی خودروهای برقی و حمل ونقل پاک داخل آینده کرده اند. یکی از بسرنوشت شوم دچار کردن های بنیادی هر خودرو برقی، امانت ی باتری است که معمولا از نوع لیتیوم یونی استفاده می شود. اتساع راسته خودروهای برقی افزایش دعوی برای منابع مختلف تولید باتری را تو جای پا دارد و همین حکم باعث نگرانی گروه های محافظ محیط زیست می شود.مقاله ی مرتبط:فناوری تازه خودروهای الکتریکی را تو کمتر از ۱۰ دقیقه برای ۵۰۰ کیلومتر رانندگی شارژ می درنگ

براساس گزارش رویترز، مقام های فولکس واگن و دایملر پژوهش های جدیدی آغاز کرده اند تا اثرهای سازوکار معدن لیتیوم پیاده شدن هوا زیست را تقویم کنند و به دنبال پایاییاستخراج منابع هستند. پژوهش خودروسازان ارشد آلمانی تو اندکی از بیابان آتاکاما ادا می شود که در مرزهای شیلی قرار دارد. نمک زار این منطقه بزرگ ترین ذات لیتیوم داخل آمریکای جنوبی و «مثلث لیتیوم» است. روش های استخراج لیتیوم درون این منطقه متفاوت و تأثیر سلبی و بلندمدت به خشکی امدن اکوسیستم باعث نگرانی سازمان ها و گروه های طرفدار محیط زیست شده است.

استخراج لیتیوم در استرالیا ازطریق معادن حجر ایفا می شود؛ ولی در شیلی، منابع موردنیاز از آب گیرهای شور و مادون سطح زمین آتاکاما به دست می آید. فولکس واگن و دایملر دومین مشارکت های خودروسازی هستند که پس از بی ام و، پژوهش درباره ی پایایی حصول لیتیوم را آغاز می کنند. بوسیله نظر می رسد با افزایش تقاضا برای خودروهای برقی و نگرانی گروه های طرفدار فضا زیست، خودروسازان آلمانی به ظهر منابع مطمئن و مدیریت شده بخاطر تأمین موارد اولین ی باتری هستند.بیشتر بخوانید:شاسی بلند برقی پورشه تایکان کراس توریزمو، امسال رونمایی می شودسیستم هوشمند ارتباطی فولکس واگن، فناوری مقدم یورو NCAP انتخاب شدسه کارخانه فورد در اروپا به برهان مسری کرونا تعطیل شدقیمت و مشخصات متخصص سوپراسپرت برقی گامپرت ناتالی اعلام شدسوپراسپرت برقی ایپکس AP-0 معرفی شد