آگاهی از محصولات بازیافتی، صدای زیر مردانه برای ایفا بازیافت را افزایش می دهد

پژوهشگران دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا و دانشکده بوستون بوسیله تازگی مقاله ای در مجله ی Journal of Marketing منتشر کرده اند که علامت می دهد چنانچه آدم را نسبت بوسیله محصولاتی که قرار است از مواد بازیافتی تهیه شود، آگاه کنیم، تمایل آن ها به تفکیک زباله ها و بازیافت بیشتر خواهد شد.

درحالی که مسئله ی پایداری درحال تبدیل شدن به مدخل لاینفک مقدر شدن خصوصی است، عادت های مردم تو بنیان ی بازیافت ضایعات دچار دگرگونی نشده است. آمارها علامت می دهند که درون سال ۲۰۱۵ عزب ۲۵/۸ درصد از ضایعات کشور آمریکا و ۱۳ درصد از ضایعات جامد شهری داخل سطح کچل جهان، بازیافت شدند.

پژوهشگران در راستای مطالعه نحوه ی نفوذ تبلیغات مرتبط با بازیافت ضایعات روی رفتار مردم، ۶ مطالعه انجام دادند. داخل اولین مطالعه، از انبازی کنندگان خواسته شد تا مقداری کاغذ باطله را دور بریزند.مقاله های مرتبط:دستیابی بوسیله پیشرفتی خیره کننده در تولید پلاستیک های بازیافت پذیرچرا خاشاک های پلاستیکی بازیافت پذیر نیستند؟نروژ ۹۷ درصد از تمامی بطری های پلاستیکی استفاده شده را بازیافت می نرم

انبازی کنندگانی که یک پیام تبلیغاتی را می دیدند که در آن گفته می شد این کاغذهای باطله بوسیله چه محصولاتی دگرگونی خواهد شد، درمقایسه با افرادی که تنها یک پیام عمومی بازیافت را مشاهده می کردند، بازیافت بیشتری انجام می دادند. وارسی ی دوم نشان می داد شرکت کنندگانی که با محصولات تولیدشده از پلاستیک های بازیافتی آشنا می شدند، نسبت به کسانی که تنها از بازیافت شدن این مواد آگاه می شدند، تمایل بیشتری به ادا بازیافت داشتند.

در معاینه ی سوم، سه گانه پیام مورد مقایسه فراغت گرفتند تا نشان داده شود اشاره به تبدیل مواد بازیافتی سبب تکثیر بازیافت می شود. پژوهشگران دریافتند که پیام تحول مواد بازیافتی به محصولات دیگر موجب می شود آدم درمورد این موضوع اندیشه کنند و بازیافت بیشتری اجرا دهند.

پژوهشگران درون بررسی های خود سه معاینه ی میدانی همچنین ادا دادند. در نخستین مطالعه، دو تبلیغ گوگل درمورد بازیافت پارچه های جین مورد مقایسه راحتی گرفت که در یکی از آن ها به محصولات نتیجه از بازیافت اشاره می شد ولی داخل دیگری روی دشت حاصل تاکیدی نمی شد. میزان توجه کاربران به تبلیغ اول بیشتر حیات.

در وارسی ی اتیه که قبل از برگزاری یک فتنه ی پیاده روی درون دانشگاه انجام شد، بوسیله طرفداران تبلیغی درمورد بازیافت نشان داده شد. گروه فاتحه از محصولات حاصل از بازیافت ضایعات آگاه شدند؛ درحالی که گروه دوم تنها یک پیام تبلیغاتی طاسی شهود کردند. میزان بازیافت تلفات گروه مقدمه ۵۸/۱ درصد بود، درحالی که گروه دوم عزب در ۱۶ درصد موارد، ضایعات خود را در ایستگاه مربوط به زباله های بازیافتی صبر دادند.

پایان یک وارسی در محل جمع آوری زباله های تالار دانشگاه انجام شد. داخل سالنی که به محصولات مولود از مواد بازیافتی رمز شده بود، ۵۱/۵ درصد از موادی که بااطلاع بخش زباله های دفنی شده بودند، بازیافت پذیر بودند؛ درحالی که این بها تو تالار کنترل ۶۲/۹ درصد حیات. این تضاد نشان می دهد پیام بازیافت انگیزه شده است دانشجویان به جای اینکه ضایعات بازیافت پذیر را درون مقدر شدن زباله های دفنی بیندازند، مقدار بیشتری از آن ها را بیدار ایستگاه تلفات بازیافت پذیر کنند. وینتریش، ادیب ی مقاله می گوید:این نتایج تلویحات مهمی بخاطر شریک شدن ها و سازمان های بازیافت دارد. این مطالعات شواهد خشنود کننده ای فراهم می نرم که نشان می دهد وقتی استفاده کنندگان از موضوع تبدیل مواد بازیافتی آگاه می شوند، بازیافت بیشتری انجام می دهند. برجسته سازی تحول مواد بازیافتی به محصولات جدید باید اولویت این گونه مراکز باشد. تکثیر بازیافت نه تنها مزایای اجتماعی و زیست محیطی دارد بلکه مواد اولیه ی مورد نیاز برای تولید پایدار کالاها را تو یک اقتصاد چرخشی تأمین می کند.بیشتر بخوانید:دستیابی به پیشرفتی خیره کننده در تولید پلاستیک های بازیافت پذیر۱۴ راهکار برای استعمال بهینه از کامپیوترهای قدیمیچگونه هند بوسیله رهبر ضایعات کاغذ درون جهان دگرگونی شدنروژ ۹۷ درصد از تمامی بطری​ های پلاستیکی کاربرد شده را بازیافت می کندروشی نو برای تولید سوخت از خاشاک های پلاستیکی